fbpx

L'assemblea de socis i sòcies va aprovar una reducció de la durada dels mandats a 4 anys i un codi ètic que hauran de subscriure tots els directius

L'assemblea de socis i sòcies del BM Granollers es va reunir dimarts passat en una convocatòria extraordinària a la Sala de premsa del Palau d'esports, i va aprovar les modificacions proposades per la Junta directiva als dos punts de l'ordre del dia de la reunió. La primera modificació afectava l'article 30 dels estatuts del club i proposava reduir la durada dels mandats de la Junta directiva, de 6 a 4 anys.

Quant a la segona, implicava l'obligació que els directius del club signin el seu compromís amb el codi ètic del club com a requisit per a formar part de la Junta directiva. Aquest codi ètic inclou les línies bàsiques d'actuació que cal seguir per a respectar els valors del club. També incorpora dues mesures que pretenen ajudar a garantir l'adequada gestió econòmica del club en endavant. La primera mesura commina a qualsevol Junta directiva a no encadenar dos exercicis seguits amb pèrdues i demana que, en cas que això passi, la Junta dimiteixi. La segona mesura proposa que la Junta directiva garanteixi, durant el seu mandat, que el club no perd patrimoni: per fer efectiu aquest compromís, demana que s'encarregui una auditoria externa just abans de finalitzar cada mandat, de manera que es pugui avaluar el patrimoni del club a l'inici i al final de cada mandat.

 

Banner InferiorcatCAT